29 mrt 2018 18:51

Agenda van de ministerraad van 30 maart 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overheidsopdracht voor de organisatie van de maaltijden in de gesloten centra
 • Hervorming van de pleziervaartwetgeving
 • Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid
 • Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties
 • Wijziging van de lijst met terreinen, gebouwen en aanhorigheden die beheerd worden door de Regie der gebouwen
 • Regie der gebouwen: verlenging van het huurcontract voor het vredegerecht van Waver II
 • Nationaal noodplan betreffende de aanpak van een incident waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen worden gebruikt
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Coherentie in de aanduiding van leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën
 • Herwerking van de samenstelling en de werking van de Hoge Raad van Financiën
 • Toegang tot het Centraal Strafregister voor een aantal directies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Verduidelijking en bevordering van overeenkomsten via elektronische weg
 • Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België
 • Nieuwe terugbetalingsprocedure voor professionele diesel voor bepaalde categorieën van beroepsvervoerders
 • Wijzigingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde
 • Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen - Tweede lezing
 • Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2017
 • Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië
 • Werking en beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de ontwikkelingssamenwerking
 • Varia