30 sep 2016 12:12

Agenda van de ministerraad van 30 september 2016

De elektronische ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Gemeentelijke retributies voor bepaalde verblijfsvergunningen - Tweede lezing
 • Invoering administratieve geldboetes voor inbreuken op de scheepvaartwetten
 • Aanwijzing adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
 • Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van een gebouw in Oudenaarde voor de FOD Financiën
 • Aanpassing voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe gebouwen
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Defensie: samenwerkingsakkoord tussen België en Eurocontrol voor het SAS2-systeem
 • Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van interventierobotten voor DOVO
 • Wijziging van verschillende bepalingen rond flexwerk
 • Diverse bepalingen over detachering van werknemers - Tweede lezing
 • Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 2016
 • Wijziging van het belastingstatuut van asielzoekers
 • Repartitiebijdrage 2016-2026 voor producenten van kernenergie - tweede lezing
 • Heropbouw van de Belgische afdeling van de Internationale school van SHAPE - tweede lezing