30 sep 2022 09:01

Agenda van de ministerraad van 30 september 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Herinvoering van het recht op betaalde afwezigheid voor de vaccinatie tegen het COVID-19-coronavirus
 • Wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen
 • Uitvoering van de Spoorvisie: Goederenplan
 • Instemming met het samenwerkingsakkoord over de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen
 • Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg: samenstelling Toezichtcommissie
 • Projectoproep voor de ondersteuning van de ontwikkeling van waterstofimportinfrastructuur
 • Trekkingsrecht op de interdepartementale provisie Oekraïne voor het beleidsdomein energie
 • Wijziging van de vreemdelingenwet voor onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers
 • Postdoctorale beurzen voor Oekraïense onderzoekers in de Federale Wetenschappelijke Instellingen
 • Uitzonderlijke missies in het kader van de crisis in Oekraïne
 • Benoeming voorzitter FOD Volksgezondheid
 • Varia