30 mrt 2023 21:48

Agenda van de ministerraad van 31 maart 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overheidsopdracht voor een systeem van betaalrekeningen voor de federale overheid
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Raamovereenkomst met Lockheed Martin voor het opstellen van een Industrial Participation Plan
 • Fiscale bepalingen inzake taksen, registratierechten en inkomstenbelastingen
 • Wijziging van de wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten
 • Wijzigingen inzake de beroepsstage voor studenten klinische psychologie en orthopedagogiek – Tweede lezing
 • Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen
 • Oprichting gemeenschappelijke gegevensbank “Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces”
 • Europese normen voor hernieuwbare energie in motorbrandstoffen - Tweede lezing
 • Defensie: goedkeuring van het PESCO-implementatieplan 2023
 • Inzet van Belgische militairen in het hoofdkwartier van EUFOR Althea
 • Interdepartementale provisie EU-voorzitterschap: verdeling van de tweede schijf
 • Instemming met het luchtvaartverdrag tussen de EU en Armenië
 • Toekenning van een diplomatiek statuut aan de Europese Vrijhandelsassociatie
 • Varia