03 feb 2022 17:58

Agenda van de ministerraad van 4 februari 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

 • Financiën: vernieuwing en uitbreiding van het netwerk Megaports

 • FOD Justitie: overheidsopdracht voor het Digitaal Transformatieplan

 • FOD Justitie: overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Strategisch plan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025

 • Pensioenen: wijziging van diverse bepalingen betreffende de overgangsuitkering - tweede lezing

 • Basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen voor 2023 – tweede lezing

 • Covid-19: overheidsopdrachten betreffende de aankoop van in vitro diagnostics-verbruiksgoederen

 •  

  Verlaging BTW op elektriciteit van 21 naar 6% voor de maanden maart, april, mei en juni

 • Prefinanciering uitgebreid sociaal tarief energie voor het eerste kwartaal 2022

 • Tax shift: verlaging lasten op arbeid + versterking werkbonus

 • Extra investeringen in het digitaliseren van pensioenen: aanvraag + informatie via MyPension

 • Goedkeuring kadernota integrale veiligheid en nationaal veiligheidsplan

 • Varia