04 mei 2018 10:59

Agenda van de ministerraad van 4 mei 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen
 • Omzendbrief rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021
 • Aanduiding van een lid van het Auditcomité van de federale overheid
 • Samenwerkingsakkoord met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap rond de culture bescherming van het boek
 • Afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers
 • Wijziging van het administratief en geldelijk statuut van sommige personeelsleden van de FOD Financiën
 • Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten
  Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek
 • Bijkomende Belgische bijdrage aan missie Operation Inherent Resolve in 2018
 • Varia