04 jul 2024 16:50

Agenda van de ministerraad van 5 juli 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
  • Verlenging van een overheidsopdracht voor de FOD Justitie
  • Verlenging van een overheidsopdracht voor Defensie
  • Overheidsopdracht voor de Federale Politie
  • Organisatie van een NAVO-top in Washington
  • Varia