05 okt 2012 11:14

Agenda van de ministerraad van 5 oktober 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de nieuwsberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Mededinging voor nieuwe concessiehouder van de technische installaties van het Internationaal Perscentrum
 • Jaarverslag over het interne controlesysteem bij de federale overheid 
 • Federale contractuele ambtenaren kunnen beroep aantekenen tegen eindevaluatie 
 • Regie der gebouwen: thermische verwarming in het Jubelparkcomplex
 • Overheidsopdracht voor nieuwe rijbewijzen
 • Overheidsopdracht voor de Kansspelcommissie 
 • Externe bijstand van een systeembeheerder voor de FOD Justitie verlengd
 • Optimalisatie van de asielprocedures - tweede lezing 
 • Strijd tegen de schijnhuwelijken en het schijn-wettelijk samenwonen 
 • Kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek Brain-be 
 • België neemt deel aan de European Extremely Large Telescope van de ESO 
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Kosovo over de overbrenging van gevonniste personen 
 • Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recycleren van schepen
 • Bijkomende bijdragen aan de subsidy account en loan account van het IMF