06 feb 2015 10:02

Agenda van de ministerraad van 6 februari 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Plan van aanpak horeca 2015
 • Optimalisatie van de asielprocedure - mogelijkheid tot weigering, uitsluiting of intrekking van de internationale bescherming bij een gevaar voor de samenleving of de nationale veiligheid
 • Wijzigingen aan de statuten van Belgacom
 • Betaling van overuren aan federale ambtenaren wegens onvoorziene omstandigheden
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens
 • Werking van het Interfederaal instituut voor de statistiek en van het Instituut voor de nationale rekeningen
 • Diverse bepalingen inzake energie
 • Hervorming van de griffierechten
 • Gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en de Nederlandse regering
 • Financieringskader voor de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking
 • Varia