06 jul 2023 18:33

Agenda van de ministerraad van 7 juli 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Oprichting van een Raadgevend Comité ethiek inzake data en artificiële intelligentie
 • Weging van de functie van voorzitter van de FOD Financiën
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdrachten voor de geïntegreerde politie
 • Aanpassing van het masterplan humane detentie
 • Wijziging inzake sociale zekerheid betreffende de "kleine statuten"
 • Diverse bepalingen inzake sociale zaken – Tweede lezing
 • Technische verstrekkingen van basisverpleegkundigen
 • Herwaardering van de vergoedingen inzake voogdij van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 • Het gebruik van bodycams door de politie - Tweede lezing
 • Bevoegdheden van de Europese grens- en kustwacht op het Belgisch grondgebied
 • Samenwerkingsakkoord Single Digital Gateway
 • Geïntegreerde strategie van België voor de Sahel-regio
 • Financiering van voorbereidende studies en activiteiten voor de verlenging van de kerncentrales D4 en T3
 • Veiligheid Brussel
 • Omzetting EU Richtlijn van de kwaliteit van water voor menselijke consumptie
 • Varia