06 jun 2013 22:00

Agenda van de ministerraad van 7 juni 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Modernisering van de krijgsmacht en nieuwe militaire loopbaan van beperkte duur - tweede lezing
 • Kredieten voor verkiezingssoftwaren goedgekeurd
 • Benoeming van een effectief lid van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas
 • Zelfstandig beheer van de rechterlijke organisatie
 • Wijziging van de statuten van Bpost
 • Statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders
 • Promotie naar hoogste niveau op basis van prestaties - tweede lezing
 • Wijziging van de wet voor de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen
 • Toepassing van de het remgeld voor glucosemeters
 • Erkenning van de dierengeneeskundige rechtspersoon
 • Contracten duurzame stad 2013
 • Bestrijding van de schijnzelfstandigheid
 • Voorontwerp van wet over de thematische volksleningen
 • Juridisch kader voor gewestelijke belastingen voor gebruik van de openbare weg en voor opcentiemen op het federaal kadastraal inkomen
 • Sociale en fiscale regularisatie
 • Buitengone winsten van het IMF aangewend voor Poverty Reduction and Growth Trust
 • Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek
 • Pact van de Verenigde Naties over de economische, sociale en culturele rechten – bekrachtiging van het optionele protocol
 • Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure