07 okt 2022 10:33

Agenda van de ministerraad van 7 oktober 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 

 • Overheidsopdracht voor de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Stand van zaken strategische plannen van de openbare diensten
 • Diverse bepalingen inzake de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens - Tweede lezing
 • Aanwijzing bijzondere evaluator van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
 • Belnet neemt WAN-netwerkbeheer federale administraties over
 • Aanvullende maatregelen federaal actieplan voor een circulaire economie (2021-2024)
 • Wijziging van de wet tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • Financiën: gewijzigde werkingsmodaliteiten van het UBO-register
 • Hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg: integratie in de verplichte ziekteverzekering
 • Bepalingen inzake een responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers- Tweede lezing
 • Informatie-uitwisseling tussen het FANC en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Accijnsverlaging op gas en elektriciteit voor zelfstandigen en ondernemingen
 • Tweede lezing uitstel betaling RSZ-bijdragen
 • Asielopvang: overheidsopdracht privépartners en verlenging huidige sites
 • Compensatie NMBS/Infrabel als gevolg van stijging energieprijzen en loonkosten
 • Projectoproep voor de ondersteuning van de ontwikkeling van waterstofimportinfrastructuur
 • Detentiehuizen: overdracht onderbenutte kredieten van 2022 naar 2023
 • Varia