07 dec 2017 18:50

Agenda van de ministerraad van 8 december 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toekenning van domeinconcessies in de zeegebieden
 • Actieplan 2018 tegen sociale fraude en sociale dumping
 • Overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome aan de Academia Belgica
 • Afwijking op de evenwichtige aanwezigheid tussen vrouwen en mannen in de adviesorganen
 • Overdracht van de personeelsleden van Famifed naar de deelentiteiten
 • Organisatie van de herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog in België in 2018
 • Wijziging van verschillende koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies
 • Toekenning van toelagen voor informatie- en communicatieacties
 • Erkenning van de aanslag op straat van 31 oktober 2017 in New York als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan
 • Wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Terminologische en technische wijzigingen aan verschillende wetten die van toepassing zijn op de militairen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Verbetering van de verkeersveiligheid - Tweede lezing
 • Wijziging van GAS-boetes voor verkeersovertredingen
 • Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2018
 • Inzet van Belgische militairen aan boord van de AWACS-vliegtuigen van de NAVO
 • Belgische deelname Europese maritieme operaties ‘EUNAVFOR MED SOPHIA’ en ‘EUNAVFOR ATALANTA’
 • Verlenging bijdrage NAVO-opdracht ‘Resolute Support’
 • Verlenging van de Belgische deelname aan de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 14 en 15 december 2017
 • Varia