08 jul 2022 08:55

Agenda van de ministerraad van 8 juli 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Gegevensinzameling inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
 • Overheidsopdracht inzake IT-toepassingen voor de FOD Financiën
 • Overheidsopdracht inzake IT-profielen voor de FOD Justitie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw Strafwetboek
 • Diverse financiële en fiscale bepalingen
 • Verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen - Tweede lezing
 • Diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Aanpassing van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
 • Zelfstandigen: verlenging van het crisisoverbruggingsrecht omwille van quarantaine
 • FAVV: erkenning van de H5-vogelgriep als onvoorzien incident
 • Verkiezingen: wijzigingen en vereenvoudigingen met het oog op de verkiezingen van 2024
 • Juridisch kader voor het gebruik van genetische rijkdommen die tot het federaal patrimonium behoren
 • Ondersteuning van de luchtvaartindustrie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van schone luchtvaart
 • B-FAST-missies in Oekraïne en Polen
 • Defensie: Belgische civil-engineeringbijdrage voor de bouw van een kamp in Roemenië
 • Oekraïne: financiering van diverse internationale organismen
 • Verblijfsstatus en tewerkstelling buitenlandse onderzoekers en hun familieleden
 • Bevoegdheidsverdeling opslag elektriciteit
 • Software voor het optellen en doorsturen van verkiezingsuitslagen
 • Bijkomende kantoorruimte Permanente Vertegenwoordiging in het kader van het EU-Voorzitterschap
 • Werkzaamheden en aanpassingen plan RRF
 • Diverse bepalingen inzake ziekenfondsen
 • Heropening ambassade in Kiev
 • Varia