08 mei 2015 11:59

Agenda van de ministerraad van 8 mei 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  • Aanstelling federale delegatie in de algemene cel Drugsbeleid
  • Aanpassing regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • Plan voor ultrasnel internet in België (2015-2020)
  • Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
  • Voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht
  • B-FAST interventie in Nepal
  • Deelname van Defensie aan operatie Barkhane in Tsjaad
  • Varia