08 sep 2016 10:53

Agenda van de ministerraad van 8 september 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 

 • Toekenning van een subsidie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de realisatie van een tentoonstelling in het Koninklijk Paleis in Brussel
 • Hernieuwing mandaat beheerder Raad van State
 • Benoeming voorzitter en externe experten voor het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen
 • Contract betreffende energieprestaties, onderhoud en comfort voor de Fedimmo-gebouwen in Wallonië en Brussel
 • Benoeming leden van de ombudsdienst voor de postsector
 • Overheidsopdracht voor Defensie: verwerving van een zoekmotor
 • Tax-shift: verbreding van de mogelijkheden voor de beheerscomités van de fondsen
 • Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren
 • Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector
 • Wijziging van de codes op het rijbewijs
 • Varia