05 sep 2003 17:00

Agentschap Belga

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad akkoord met de aanrekening van 448.800 euro ten laste van de begroting 2002 en van 265.150 euro ten laste van de begroting 2003 van de Kanselarij van de Eerste Minister van de subsidiesaldi ten gunste van het persagentschap Belga.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad akkoord met de aanrekening van 448.800 euro ten laste van de begroting 2002 en van 265.150 euro ten laste van de begroting 2003 van de Kanselarij van de Eerste Minister van de subsidiesaldi ten gunste van het persagentschap Belga.

De aanrekening wordt goedgekeurd bij toepassing van de omzendbrief (*) over de begrotingsdiscipline. De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies uitgebracht. (*) omzendbrief DC/430/2003/6 van 6 maart 2003.