20 dec 2002 16:00

Agentschap van de Patrimoniale Informatie

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten, aangaande de oprichting van het Agentschap van de Patrimoniale Informatie (API).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten, aangaande de oprichting van het Agentschap van de Patrimoniale Informatie (API).

Dit akkoord beoogt het gemeenschappelijke beheer, door de Federale Staat en de Gewesten, van de gegevens van de patrimoniale documentatie, en de bijhorende opdrachten van gemeenschappelijk belang. Daartoe wordt een Agentschap van de Patrimoniale Informatie (API) opgericht dat de rol zal vervullen van kruispuntbank van de patrimoniale informatie.