11 dec 2015 15:08

Akkoord tussen België en Guernsey over de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en Guernsey over de inlichtenuitwisseling van fiscale aangelegenheden.

Het akkoord dat op 24 april 2014 in Brussel en op 7 mei 2014 in Saint Peter Port opgesteld werd, zorgt voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen, inclusief bankgegevens. Het maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.

Het akkoord wordt aan het federaal parlement voorgelegd. Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, zal het eveneens aan de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen worden voorgelegd.