24 jun 2015 11:19

Akkoord tussen Belgische en Chinese douane in strijd tegen smokkel beschermde dier- en plantensoorten

Momenteel brengt ons koningspaar een officieel bezoek aan China.  Aan dit bezoek werd een economische missie gekoppeld. De Belgische douane, vertegenwoordigd door de Administrateur-generaal, Noël Colpin, neemt deel aan deze missie.

Tijdens de missie worden heel wat bilaterale overeenkomsten en intentieverklaringen afgesloten. Enkele ervan werden ondertekend op dinsdag 23 juni 2015 in het “Paleis van het Volk” te Peking, in aanwezigheid van de Koning en de Chinese President. 

Eén ervan betrof het “Memorandum of Understanding” tussen de Belgische en Chinese douane over de versterkte samenwerking in de strijd tegen de illegale handel van beschermde planten- en diersoorten, de zogenaamde “Conventie van Washington”.  Een duidelijk bewijs van het belang dat de Chinese overheid hecht aan deze samenwerking.

Beide overheidsdiensten zullen vanaf nu meer gegevens uitwisselen en wederzijdse bijstand verlenen op het vlak van controles in de Belgische en Chinese luchthavens.