15 mrt 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

AKKOORD TUSSEN FEDERALE OVERHEID EN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN IN DE I
NTERMINISTERIELE CONFERENTIE VOOR HET BUITENLANDS BELEID