23 dec 2004 16:00

ALESH

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de datum van de afschaffing van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) en de overdracht naar de Staat van zijn taken, tegoeden, rechten en verplichtingen. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit benoemt de leden van de Raad van Bestuur van het ALESH voor de duur van de vereffening.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de datum van de afschaffing van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) en de overdracht naar de Staat van zijn taken, tegoeden, rechten en verplichtingen. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit benoemt de leden van de Raad van Bestuur van het ALESH voor de duur van de vereffening.

Het ontwerp bepaalt dat het Amortisatiefonds voor leningen voor sociale huisvesting op 30 april 2005 wordt afgeschaft. Het gaat om de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord (*) tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de definitieve regeling van schulden uit het verleden en de lasten inzake sociale huisvesting. De goederen, rechten en verplichtingen worden op die dag overgedragen aan de Staat. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit benoemt de leden van de raad van bestuur voor de duur van de vereffening. (*) gesloten op 16 december 2003.