21 apr 2023 18:05

Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand akte van het rapport federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten van december 2022.

De regelmatige monitoring van de personeelskredieten wordt georganiseerd voor het hele federale openbaar ambt. Elk jaar worden de diensten met een omzendbrief ingelicht over de richtsnoeren voor de monitoring van het betrokken jaar. Daarnaast worden er personeelsenveloppes vastgesteld als norm voor het HR-beleid van de diensten.

De ministerraad neemt kennis van:

  • de resultaten van het Rapport Realisatie van de personeelskredieten 2022
  • de resultaten van het Rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor 2023 en 2024 op basis van de loongegevens van december 2022