13 nov 2015 14:22

Amendementen inzake gezondheidszorg op de programmawet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block ontwerpen van amendement op de programmawet goed over de niet-indexering van de honorariasectoren binnen de gezondheidszorg in 2016 en over het toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische sector.

De eerste twee amendementen voeren de gezondheidszorgbegroting van 2016 uit waarbij de indexmassa van 0,62% niet wordt toegekend aan de honorariasectoren. 

De derde en volgende amendementen voeren twee onderdelen van het toekomstplan uit voor de patiënt met de farmaceutische sector. Dit werd in de gezondheidszorgbegroting opgenomen via het 'patent cliff' en de verlaging van de veiligheidsmarge naar 5 euro.

Op dit moment is er een systeem van opeenvolgende prijsdalingen binnen het referentieterugbetaalsysteem van oude geneesmiddelen. Het 'patent cliff' voorziet dat vanaf de komst van een eerste generiek, na patentverval, er een eenmalige daling van de vergoedingsbasis wordt doorgevoerd van 54,35% voor geneesmiddelen van categorie B en van 60,73% voor geneesmiddelen van categorie A.

De verlaging van de veiligheidsmarge van 10,8 euro naar 5 euro verlaagt de prijs van geneesmiddelen voor de patiënt.

De ontwerpen van amendement worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.