30 okt 2015 14:36

Amendementen op het voorontwerp van wet over diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van amendementen goed op het voorontwerp van wet over diverse fiscale bepalingen.

De amendementen hebben tot doel:

  • het wijzigen van de bijkomende belastingvermindering voor belastingplichtigen van wie het totale netto-inkomen uitsluitend uit wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen bestaat
  • het versoepelen van de maatregel inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die investeren in steunzones

Het ontwerp van amendementen wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.