30 okt 2014 12:08

Amerikaanse VN-ambassadeur bespreekt ebola-acties met ministers De Croo en De Block

BRUSSEL, 30/10/2014.- Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en ebola-coördinatrice dokter Erika Vlieghe hebben donderdag 30 oktober de Amerikaanse VN-Permanente Vertegenwoordiger Samantha Power ontmoet.

Ambassadeur Power bracht de voorbije dagen een terreinbezoek aan Guinee, Liberia en Sierra Leone, de drie landen in West-Afrika die zwaar getroffen zijn door ebola. Zij heeft met beide Belgische ministers haar ervaringen besproken.

Ambassadeur Power heeft ook haar waardering en dank uitgedrukt voor de inspanningen die België levert op vlak van humanitaire hulp in de getroffen landen en voor de maatregelen genomen in ons land ter preventie van ebola.

De ontmoeting vond plaats op de Residentie van de Amerikaanse Ambassadeur in Brussel.

Ons land heeft de voorbije weken en maanden meer dan 35 miljoen euro vrijgemaakt voor noodzakelijke humanitaire hulp. Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking: "De ebola-crisis is niet enkel een medische crisis, het is ook een humanitaire crisis. De epidemie haalt in West-Afrika hele gemeenschappen onderuit. Dat blijkt ook uit de ervaringen die de Amerikaanse VN-Ambassadeur Power met ons heeft gedeeld. Mensen die besmet zijn hebben amper overlevingskansen, ziekenhuizen kunnen de toevloed niet aan, scholen zijn gesloten en er dreigt een voedselcrisis. We kunnen onze ogen niet voor dit humanitaire drama sluiten."

"Als Belgische ontwikkelingssamenwerking geven we belangrijke steun aan hulporganisaties die onmiddellijk inzetbaar zijn en in de getroffen landen expertise en terreinervaring hebben. Ons land heeft de voorbije week extra middelen vrijgemaakt waardoor onze inspanning ruim boven de 35 miljoen euro uitkomt. Die inspanning wordt blijkbaar ook internationaal gewaardeerd."


Coördinator
In eigen land zijn de voorbije maanden een hele reeks van preventiemaatregelen genomen, aanbevelingen verspreid en procedures ingevoerd bij bedrijven en diensten die in contact kunnen komen met mensen uit één van de drie zwaarst getroffen landen. De Federale Overheidsdienst verstrekt sinds de lente van 2014 informatie over en pleegt overleg met alle betrokken sectoren waaronder Buitenlandse Zaken, Defensie, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Gemeenschappen en Gewesten, Federaal Voedselagentschap, SN Brussels Airlines, Brussels Airport, de Antwerpse zeehaven, ziekenhuizen en artsen,…

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Het risico dat in ons land een besmette persoon aankomt, is heel klein maar we moeten alle mogelijke maatregelen nemen zodat onze specialisten en gespecialiseerde teams de patiënt de juiste en de beste zorgen geven, zonder dat dit een impact heeft op de dagelijkse werking van de ziekenhuizen en hele gezondheidssector.”

Op 17 oktober 2014 heeft Maggie De Block dokter - infectiologe Erika Vlieghe aangesteld als ebola-coördinator, met als adjunct-coördinator dokter Daniel Reynders, om alle initiatieven in goede banen te leiden, te evalueren en waar nodig bij te sturen en aan  te vullen. Op 20 oktober is op Brussels Airport gestart met temperatuurcontroles van passagiers uit de drie risicolanden als bijkomende  veiligheidsmaatregel en om de grote ongerustheid bij het personeel op de luchthaven tegen te gaan. Deze controles maken deel uit van een veel ruimer tienpuntenplan voor Brussels Airport rond ebola en komen bovenop de temperatuurcontroles die in de landen van vertrek worden uitgevoerd.

Meer info:
Tom Meulenbergs, woordvoerder vice-eersteminister Alexander De Croo
0473 73 33 12
Els Cleemput, woordvoerster minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block
0475 29 28 77