04 jun 2010 19:16

Anticrisismaatregelen

Personeelskredieten voor de uitvoering van de anticrisismaatregelen

Personeelskredieten voor de uitvoering van de anticrisismaatregelen

Voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden personeelskredieten uitgetrokken om de anticrisismaatregelen op het vlak van tewerkstelling uit te voeren die werden verlengd van 1 juli tot 30 september 2010. De ministerraad heeft daartoe beslist op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet. 

De maatregel volgt op de beslissing van de ministerraad van 22 maart 2010 over de werkingskosten die nodig zijn om de maatregelen uit te voeren.