12 jan 2012 01:00

Antwoord van de Minister van Begroting over de financiëring van de Brusselse instellingen

Minister van Begroting Olivier Chastel antwoordde namens de Premier op een vraag van Kamerlid Michel Doomst (CD&V) in verband met de nieuwe begrotingsmiddelen die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegewezen in het institutioneel akkoord.


« Het institutioneel akkoord dat door de 8 partijen werd afgesloten is erg duidelijk en de regering wil zich dan ook in dit kader inschrijven. De middelen die in de begroting voorzien zijn voor Brussel zullen slechts geactiveerd worden na de goedkeuring van een bijzondere wet, tegelijkertijd met het luik over de kieskring BHV », aldus Minister Olivier Chastel.


De Minister zal zijn diensten vragen om ervoor te zorgen dat de begrotingsdocumenten deze intentie ondubbelzinnig en eenduidig bevestigen. De amendementen zullen zo snel mogelijk worden ingediend.