22 jan 2014 15:43

Stuur uw idee: het nieuwe meldpunt www.Kafka.be is online !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft het vernieuwde en uitgebreide Kafka-meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging.
 

“Het doel van het meldpunt is om de burgers, de verenigingen en de ondernemingen aan te moedigen om vermijdbare administratieve lasten mee te delen” legt Olivier Chastel uit. De site behoudt haar naam die afkomstig is van de Tsjechische auteur Franz Kafka die zich in zijn werk afzette tegen de onverschilligheid van de Staat.

Centraal op de site staat het meldpunt waarlangs burgers en ondernemingen suggesties, vragen en opmerkingen omtrent administratieve lasten kunnen melden. De medewerkers van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging gaan de binnenkomende informatie dan analyseren, erop antwoorden of de betrokken overheidsdiensten uitnodigen een antwoord te geven.

De site werd door de vorige Minister van Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne gelanceerd en ontving erg veel berichten van verschillende doelgroepen. Destijds was de site beperkt tot enkel een “ideeën-postbus”.

De site werd nu uitgebreid, vernieuwd en is een echt zoekplatform geworden waarlangs concrete informatie over de belangrijkste projecten van het Federaal Actieplan kan opgezocht worden. “De site zal voortdurend geactualiseerd worden zodat de burgers en de ondernemingen deze kunnen gebruiken als een startpunt als ze informatie zoeken over administratieve vereenvoudiging” gaf Olivier Chastel mee.  Er zullen ook voortdurend thema’s in verband met de administratieve vereenvoudiging gepubliceerd worden (bv. de elektronische facturatie, het “Only once” beginsel, …). De burgers en andere doelgroepen zullen hun commentaar, vragen, enzovoort hierover kunnen posten. Telkens zal de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging na deze vorm van inspraak een synthese van de reacties maken en zal ze het publiek en de verscheidene administraties ervan op de hoogte brengen.

Een andere nieuwe toepassing op de site is de chat-functie. “Het is de bedoeling om op regelmatige tijdstippen chat-sessies te organiseren omtrent een bepaald onderwerp en daarvoor specialisten uit te nodigen om op vragen in verband met de aan bod komende problematiek te antwoorden. Dankzij de hashtag #KafkaBE zullen ook de Twitter-gebruikers hun vragen via deze weg kunnen posten en de reacties erop zullen in de chat overgenomen worden. Deze nieuwe functie is er eveneens op gericht een zo breed mogelijk publiek te betrekken bij de administratieve vereenvoudiging” aldus nog minister Chastel.

De site is uiteraard ook in een mobiele versie beschikbaar.