20 sep 2002 17:00

Arbeidsduurvermindering in strafinrichtingen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende verlenging van de regeling inzake de arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden van de strafinstellingen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende verlenging van de regeling inzake de arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden van de strafinstellingen.

Het betreft een verlening van de maatregel tot arbeidsduurvermindering tot 36 uur per week, zonder tijdsbeperking. Deze maatregel, voorzien in het koninklijk besluit van 29 september 1998, dient verlengd te worden vanaf 2002, door de Ministerraad. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het directoraat-generaal Strafinrichtingen.