20 feb 2004 16:00

Arbitragehof

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de heer Paul Martens, Rechter bij het Arbitragehof, toestemming wordt verleend om het opleidingsonderdeel " Théorie générale du droit " te geven in de " D.E.A. " van privaatrecht, aan de Rechtsfaculteit van Saint-Maur (Paris XII).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de heer Paul Martens, Rechter bij het Arbitragehof, toestemming wordt verleend om het opleidingsonderdeel " Théorie générale du droit " te geven in de " D.E.A. " van privaatrecht, aan de Rechtsfaculteit van Saint-Maur (Paris XII).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de heer Paul Martens, Rechter bij het Arbitragehof, toestemming wordt verleend om het opleidingsonderdeel " Théorie générale du droit " te geven in de " D.E.A. " van privaatrecht, aan de Rechtsfaculteit van Saint-Maur (Paris XII).