19 mrt 2004 16:00

Arbitragehof

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een rechter van het Arbitragehof in de Franse taalgroep.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een rechter van het Arbitragehof in de Franse taalgroep.

De heer Jean P. Spreutels, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot Rechter van het Arbitragehof, als gevolg van de opruststelling van de heer Lucien François.