09 mei 2003 17:00

Archief van het Hof van Beroep te Brussel

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de aankoop van een compactarchief voor het Hof van Beroep te Brussel.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met de aankoop van een compactarchief voor het Hof van Beroep te Brussel.

Het nieuwe archieflokaal van het Hof van Beroep te Brussel is zo klein dat, om hetzelfde volume te kunnen opslaan als voordien, een compactarchiefsysteem moet worden geplaatst. Het oude archieflokaal kon de overlast niet meer dragen, wat tot een vloerverzakking had geleid.