20 jul 2023 18:32

Asiel en Migratie: maatregelen ter stimulering van het aandeel Lokale Opvanginitiatieven

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de praktische uitvoering van beslissingen door het Kernkabinet inzake Lokale Opvanginitiatieven (LOI) goed.

Zo’n 14,3% van alle geconventioneerde plaatsen in het opvangnetwerk worden vandaag georganiseerd via deze LOI’s bij de OCMW’s, een belangrijke opvangpartner dus voor Fedasil. Er is echter de afgelopen jaren een sterke daling van dit type plaatsen, waardoor stimulansen ontwikkeld werden die het aandeel van de individuele opvang binnen het totale opvangnetwerk beogen te vergroten.

In deze context worden volgende aanpassingen gemaakt:

  • aanpassing van het koninklijk besluit van tot regeling van de terugbetaling door Fedasil van de kosten van de materiële hulp door de OCMW's toegekend aan een begunstigde gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief
    • aanpassing van de algemene tarieven
    • aanpassingen inzake de historische reserves
    • een gedifferentieerd, persoonsgebonden tarief voor bewoners met specifieke noden
  • de uitbreiding van het premiesysteem van het impulsfonds om naast de opening van nieuwe plaatsen ook de heropening van langdurige geschorste plaatsen en de renovatie van bestaande plaatsen te stimuleren
  • een vereenvoudigde conventie en een langere opzegtermijn

De ministerraad draagt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op om een evaluatie van deze verschillende LOI-maatregelen te maken tegen 31 december 2023.

De wijziging wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.