12 feb 2010 10:47

Atalanta

Continuïteit van de deelname aan operatie EUNAVNOR ATALANTA tegen piraterij

Continuïteit van de deelname aan operatie EUNAVNOR ATALANTA tegen piraterij

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om voor de continuïteit van de Belgische deelname aan operatie EUNAVNOR ATALANTA tegen piraterij te verzekeren door Belgische militairen in te zetten in de verschillende hoofdkwartieren van de commandostructuur:

  • een naval control and guidance of shippings officer in het operational headquarter in Northwoord en een battle watch officer aan boord van het Italiaanse commandoschip 'ITS ETNA' van 15 februari 2010 tot 13 april 2010
  • een battle watch assistant en een functie van planning officer aan boord van het Zweedse commandoschip 'SWE Karlskrona'. In het operational headquarter van Northwood vervullen twee officieren de functie van media officer en info Ops officer van 13 april 2010 tot 13 augustus 2010.