12 feb 2010 10:47

Auditcomité

Aanstelling van de leden van het Auditcomité van de Federale Overheid

Aanstelling van de leden van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Begroting Guy Vanhengel en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte de leden van het Auditcomité van de Federale Overheid aangewezen met een mandaat van zes jaar:

  • de heer M. De Samblanx
  • de heer L. Keuleneer
  • de heer P. Meersschaut
  • mevrouw A. Roefs
  • de heer Ph. Decre
  • mevrouw I. Verschueren
  • de heer S. Wibaut

Het Auditcomité van de Federale Overheid bestaat uit zeven onafhankelijke deskundigen. Het comité is een adviesorgaan ten behoeve van de ministerraad. Het licht de ministerraad in over de betrouwbaarheid van de interne controlesystemen van de federale diensten en sommige instellingen van openbaar nut.