30 okt 2015 14:34

Automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet in tweede lezing goed over de automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Privacycommissie en de Raad van State. Het regelt de mededeling van inlichtingen rond financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën. Dit alles kadert in de automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belatingdoeleinden, overeenkomstig met het Gezamenlijke Verdrag van de Raad van Europa en de OESO over wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden. De wereldwijde automatische uitwisseling van financiële inlichtingen wordt aanzien als een bijzonder doeltreffend middel in de strijd tegen de internationale fiscale fraude en de belastingontwijking. Het is betemd om algemeen gebruikt te worden.

Het voorontwerp van wet zorgt er concreet voor dat de Belgische bevoegde autoriteit de mogelijkheid krijgt om van Belgische financiële instellingen inlichtingen te verkrijgen die verstrekt zullen worden aan de bevoegde autoriteit van de betrokken buitenlandse rechtsgebieden. Het algemene doel van het voorontwerp is namelijk om iedere automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en een deelnemend rechtsgebied tot stand te brengen.