03 okt 2003 17:00

Aviaire influenza en bruinrot-ringrot aardappelen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van de actualisering van de operationele kosten in verband met de bestrijding van aviaire influenza en van de voorstellen inzake cofinanciering, voor 50% exclusief BTW, door de Europese Unie.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van de actualisering van de operationele kosten in verband met de bestrijding van aviaire influenza en van de voorstellen inzake cofinanciering, voor 50% exclusief BTW, door de Europese Unie.

Bovendien stemde de Ministerraad in met de financiering door de federale overheid van de operationele kosten die voortvloeien uit de aardappelcrisis (*) en kende aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in 2004 een verhoging toe van zijn dotatie met een bedrag van 1.363.368,46 euro, wat overeenstemt met het totaal van de door het FAVV geprefinancierde operationele kosten. (*) bruinrot en ringrot