05 jul 2016 12:39

Barometer van de Informatiemaatschappij 2016: België versterkt zijn positie in de digitale wereld

Vandaag publiceert de FOD Economie de editie 2016 van de Barometer van de Informatiemaatschappij. Dit jaar boekt België voor een reeks indicatoren over de informatiemaatschappij opnieuw vooruitgang en verankert zich nog meer in de digitale wereld. Vicepremier en minister van Digitale Alexander De Croo is tevreden met de vooruitgang: “Met Digital Belgium versterken we die beweging. Ons land moet één van de digitale trendsetters in Europa worden.

Alexander De Croo: “Het voorbije anderhalf jaar heeft Digital Belgium alle zeilen bijgezet om de groei van de digitale economie in ons land te versterken. Een tax shelter ondersteunt digitale startups, een nieuwe fiscale regeling stimuleert de deeleconomie, er lopen pilootprojecten voor de ontwikkeling van 5G, deze week keurt het parlement een wet goed die papieren documenten gelijkschakelt met digitale documenten. Ook ging heel wat aandacht naar het bewustmaken van kleine en grote ondernemingen over de kansen van de digitalistering. Ik ben tevreden te zien dat al die inspanningen bijdragen aan de digitale versterking van ons land,” zegt minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo.

Als is het werk nog maar pas begonnen. De volgende jaren zullen overheden extra moeten inzetten op een betere digitale dienstverlening die meer en meer mobiel zal zijn.  Ook het aanscherpen van de digitale skills en het verkleinen van de digitale kloof is een belangrijke aandachtspunt,” besluit minister De Croo.

De barometer geeft een overzicht van de veranderingen in de informatiemaatschappij in België, opgebouwd rond de thema’s van het plan “Digital Belgium”. De barometer analyseert de prestaties van ons land in een nationale en internationale (vooral EU) context, met name op basis van de “Digital Agenda for Europe” (DAE) en de globale index “Digital Economy and Society Index” (DESI).

In dat opzicht verwezenlijkt België 8 van de 10 DAE-doelstellingen voor 2015 en behoudt het volgens de DESI-index de 5e plaats onder de 28 lidstaten van de EU. De sterke punten van België zijn de uitstekende connectiviteit, de duidelijke neiging van de inwoners om internet te gebruiken en de grote integratie van digitale technologieën in ondernemingen. Daarentegen presteert ons land op het vlak van menselijk kapitaal en digitale overheidsdiensten minder goed”, aldus de woordvoerster van de FOD Economie, Chantal De Pauw.

 

 

ICT-sector

Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal arbeidsplaatsen in de ICT-sector (informatie- en communicatietechnologie) licht met 1,5 %. De groei van de toegevoegde waarde van de ICT-sector tussen 2010 en 2015 was sterker dan die van de hele economie. In 2015 liep het tekort op de handelsbalans voor ICT-goederen op tot 4,3 miljard euro en daalde het licht tijdens de periode 2010-2015.

Internettoegang en -aansluiting

In België bezit 82 % van de huishoudens een internetverbinding en 97 % van hen, dus nagenoeg allemaal, maakt gebruik van een breedbandaansluiting. 97,7 % van de ondernemingen heeft toegang tot (vaste of mobiele) breedband. In België beschikt 44,8 % van de ondernemingen over een snelle breedbandverbinding van minstens 30 Mbps (uploadsnelheid).

Internet- en ICT-gebruik

33 % van de internetgebruikers maakt gratis gebruik van cloudcomputingdiensten en 78,4 % van hen communiceert via sociale media (2e plaats in de EU). Een onderneming op vier (24,7 %) koopt cloudcomputingdiensten aan en meer dan vier ondernemingen op tien (42,4 %) gebruiken sociale media. Een onderneming op acht (12,3 %) stuurt e-facturen die automatisch kunnen worden verwerkt en een onderneming op twee (50 %) gebruikt een ERP-software voor automatische gegevensuitwisseling (2e plaats in de EU). De digitale kloof (internet) betreft echter nog 12,6 % van de Belgen.

Digitale infrastructuur

In juni 2015 bedroeg de dekkingsgraad met vaste breedband 99,9 % van de Belgische bevolking. De dekkingsgraad met vaste breedband van minstens 30 Mbps beliep 98,9 % van de bevolking. In juni 2015 was de dekkingsgraad met 4G in België 86 % van de bevolking. Ons land maakt een spectaculaire sprong voorwaarts ten opzichte van 2014 toen dit aandeel slechts 67,8 % bedroeg. In juli 2015 kwam de penetratiegraad (aantal abonnementen per 100 inwoners) van mobiel breedbandinternet neer op 61,1 en in december 2015 op 66,1, maar hij blijft achter ten opzichte van het Europese gemiddelde (75,3 in juli 2015).

e-commerce

22,3 % van de omzet van de Belgische ondernemingen komt uit elektronische handel, waarvan 6,2 % uit verkoop via een website. Belgische consumenten worden steeds meer fan van e-commerce: 55,2 % van de Belgen bestelde in 2015 op internet. Er blijft echter een aanzienlijke ruimte voor verbetering aangezien 24,7 % van de particulieren (25,5 % vrouwen, 24 % mannen) in 2015 nog nooit goederen of diensten via internet had besteld.

 

 

Digitale vaardigheden en jobs

60 % van de Belgen beschikt over algemene digitale vaardigheden van gemiddeld tot gevorderd niveau (10e plaats in de EU). In België zijn vrouwen als ICT-specialist ondervertegenwoordigd: er zijn slechts 16,4 % vrouwelijke ICT-deskundigen, terwijl vrouwen 46,6 % van de totale tewerkstelling vertegenwoordigen. 12 % van de Belgische bedrijven wierf personeel aan voor banen waarvoor ICT-vaardigheden noodzakelijk zijn (of deed een poging daartoe). Van alle ondernemingen die ICT-personeel in dienst namen of probeerden te nemen had 46 % moeilijk in te vullen vacatures.

Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid

Drie Belgische bedrijven op tien (32 %) stippelden een formeel beleid voor ICT-beveiliging uit. De computer van een Belgische internetgebruiker op vijf (20 %) was geïnfecteerd door een virus. Een Belgische internetgebruiker op vijf (20 %) besloot uit veiligheidsoverwegingen om geen onlineaankopen of -bestellingen van goederen of diensten voor privégebruik te plaatsen.

Digitale overheidsdiensten

44,8 % van de Belgen gebruikte een eID met behulp van een kaartlezer in 2015, tegenover 43,5 % in 2014. Meer dan een Belg op twee (52,1 %) gebruikte in 2015 het internet voor contact met overheidsinstanties. 33,8 % van de Belgen stuurde ingevulde formulieren terug naar de overheid via internet.

 

U kunt de barometer 2016 raadplegen op onze website:

http://economie.fgov.be/barometer_van_de_informatiemaatschappij_2016