12 dec 2017 13:07

#BeBiodiversity: consumptie met respect voor de biodiversiteit

Wat is het verband tussen sushi en een schildpad? Tussen een pizza Hawaï en de beuken in het Zoniënwoud?  Onze consumptie heeft een impact op de biodiversiteit, in België en elders. De #BeBiodiversity-campagne stelt 5 animatiefilmpjes voor om te tonen hoe onze dagelijkse gewoonten de bedreigingen voor de dieren, planten en hun leefomgeving kunnen verergeren. 

Voeding, verzorgingsproducten, bepaalde sierplanten, smartphones en tal van andere consumptieproducten kunnen een gevaar vormen voor de dieren, planten en hun leefomgeving. Onbewust dragen we allemaal bij aan deze vijf grote bedreigingen voor de biodiversiteit: de klimaatverandering, vervuiling, invasieve soorten, vernietiging van habitats en overexploitatie.

De #BeBiodiversity-campagne wil consumenten en bedrijven engageren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit, door in te spelen op het aanbod en de vraag naar producten met respect voor de biodiversiteit. Het doel is dubbel: de vraag naar dergelijke producten stimuleren en bedrijven aansporen om er meer te produceren. Vanaf 12 december zullen 5 animatiefilmpjes die de aandacht vestigingen op de bedreigingen voor de biodiversiteit worden verspreid. De filmpjes, van telkens iets langer dan een minuut, zijn bestemd voor de sociale media. Ze zijn pedagogisch opgevat en dus ook geschikt voor kinderen.

Vanaf 12 december zullen de fimpjes te bekijken zijn op YouTube, Facebook en op www.bebiodiversity.be. De timing van de verspreiding heeft uiteraard te maken met de eindejaarsfeesten.

Elk filmpje verwijst naar de campagnewebsite #BeBiodiversity, waar heel wat tips te vinden zijn om de biodiversiteit beter te respecteren.

Timing van verspreiding:

Eerste filmpje online op 12/12/17 – Wat is het verband tussen de smartphone et de gorilla?

Tweede filmpje online op 19/12/17 – Wat is het verband tussen de sushi en de schildpad?

Derde filmpje online op 04/01/18 – Wat is het verband tussen de pizza Hawaï en de beuken in het Zoniënwoud?

Vierde filmpje op 11/01/18 – Wat is het verband tussen de ficus en de egel?

Vijfde en laatste filmpje online op 18/01/18 – Wat is het verband tussen shampoo en de Noordse stormvogel aan onze Noordzee?

 

#BeBiodiversity is een campagne van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Meer info op www.bebiodiversity.be.

Perscontact: Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid - 0495/25.47.24 Een persdossier is beschikbaar op aanvraag.