12 mrt 2004 16:00

Bedrijfsvoorheffing

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van twee koninklijke besluiten (*) rond de bedrijfsvoorheffing.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van twee koninklijke besluiten (*) rond de bedrijfsvoorheffing.

De bekrachtiging van deze koninklijke besluiten officialiseert een aantal maatregelen, zoals ondermeer de indexering van de schalen inzake bedrijfsvoorheffing, de aanpassing van de aanvullende belastingen (van 6,7 naar 7%), en de aanpassing aan de belastinghervorming personenbelasting (gelijkschakeling van wettelijk samenwonenden met gehuwden, verhoging van de belastingvrije som voor gehuwden, ...) conform aan de beslissing van het Parlement. (*) koninklijke besluiten van 15 december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KONINKLIJK BESLUIT/WIB 92 op het stuk van bedrijfsvoorheffing.