26 sep 2003 17:00

Bedrog met de kilometerstand

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.

Dit voorontwerp wil een antwoord geven op een vorm van bedrog die veel voorkomt bij de verkoop van tweedehandswagens, door de manipulatie van de kilometerstanden en waardoor de koper verkeerd wordt geïnformeerd over een toch essentieel kenmerk van de wagen. Wanneer een voertuig langs de garage gaat of de technische controle zal de kilometerstand voortaan worden geregistreerd in een databank. De traceerbaarheid van het voertuig geeft aan de koper een waarborg omtrent de aangeduide kilometerstand. Een vereniging, die onder meer uit beroepsmensen uit de sector bestaat, zal het geheel van de kilometergegevens van alle voertuigen centraliseren. De bedoeling is elke belanghebbende persoon toe te laten zich te informeren over de reële kilometerstand van een voertuig. Dit voorontwerp betekent een grote stap voorwaarts in het juridisch arsenaal zowel wat de bescherming van de kopers aangaat als wat de bescherming van de professionals betreft. Zij zijn beiden immers het slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken en van oneerlijke concurrentie vanwege fraudeurs. Het voorontwerp herneemt de tekst van het ontwerp dat op 9 april ll. bij de Kamer werd ingediend maar door de ontbinding van het Parlement niet kon worden onderzocht door de parlementsleden. Het houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State.