30 jun 2017 16:25

Beëindigen van het recht op een verhoogde tegemoetkoming als gevolg van een wijziging van de gezinssamenstelling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beëindigen van het recht op een verhoogde tegemoetkoming als gevolg van een wijziging van de gezinssamenstelling. 

Het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend aan een gezien. Als de gezinssamenstelling wijzigt, wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming momenteel beëindigd op de laatste dag van het tweede trimester volgend op die wijziging. Het huidige ontwerp vermindert die termijn met een trimester. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994