20 jan 2012 01:15

Behandeling borstkanker: minder zwaar bij hormoongevoelige borstkanker door meer nauwkeurige diagnose

Een behandeling met hormonentherapie is minder zwaar dan chemo– en radiotherapie, maar is enkel bij bepaalde types borstkanker, die hormoongevoelig zijn, doeltreffend. Sinds kort kunnen nieuwe diagnosetechnieken de tumoren die met hormonentherapie kunnen worden behandeld, nauwkeuriger herkennen. Daardoor kan een groter aantal vrouwen ermee worden behandeld. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) paste zijn richtlijnen voor de behandeling van borstkanker in die zin aan. Het actualiseert de classificatie van de patiënten op basis van hun tumorprofiel en de daarmee samengaande behandeling.

Bepaalde borstkankers zijn hormoongevoelig, wat betekent dat de tumor groeit door toedoen van de eigen hormonen van de vrouw. Vandaag herkennen de nieuwste diagnosetechnieken dit soort tumoren. Een hormonentherapiedie de aanmaak van de natuurlijke hormonen belet kan dan de groei van de tumor afremmen. Bij vrouwen na de menopauze wordt de eigen hormoonproductie verhinderd met geneesmiddelen. Bij andere vrouwen worden de eierstokken bestraald of verwijderd, zodat er geen hormonen meer kunnen worden aangemaakt. Deze behandeling volstaat als de patiënte er gunstig op reageert en als ze geen hoog risico op herval heeft.

Een andere aanpassing van de richtlijnen betreft patiënten met een invasieve tumor in het melkkanaal die niet hormoongevoelig is. Voor deze vrouwen wordt alleen chemotherapie aanbevolen. Voor andere gevallen blijft een combinatie van behandelingen nodig, o.a. als de tumor HER2-receptoren bevat. In dat geval zijn de tumorcellen agressiever en is er naast chemotherapie aanvullende medicatie (Herceptin®) nodig.

De aanleiding voor de aanpassing van de KCE-richtlijnen voor de behandeling van borstkanker (KCE-rapport 143, 2010) waren de bevindingen die voorgesteld werden op de 12e internationale conferentie over borstkanker dit voorjaar in Zwitserland.

Uiteraard mogen deze richtlijnen geen dode letter blijven. Het College voor Oncologie zal instaan voor de verspreiding op het terrein.