28 feb 2003 16:00

Beheer van het transmissienet voor elektriciteit

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad in tweede lezing (*) het ontwerp van koninklijk besluit (**) goed betreffende het beheer van het transmissienet voor elektriciteit.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad in tweede lezing (*) het ontwerp van koninklijk besluit (**) goed betreffende het beheer van het transmissienet voor elektriciteit.

Het ontwerp is bedoeld om de effectieve onafhankelijkheid van de beheerder van het transmissienet (BTN) voor elektriciteit te garanderen. Dit ontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor dringend advies binnen de drie dagen. (*) zie ook bericht nr. 2 van de Ministerraad van 20 maart 2002. (**) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het transmissienet voor elektriciteit.