23 jul 2021 19:51

Beheerscomité van de dienst ‘Fonds voor de Medische Ongevallen’ van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het Beheerscomité van de dienst ‘Fonds voor de Medische Ongevallen’ van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Het ontwerp van koninklijk besluit betreft het ontslag en de benoeming van bepaalde effectieve en plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van de dienst ‘Fonds voor de Medische Ongevallen’. Het gaat om vertegenwoordigers van:

  • de overheid
  • verzekeringsinstellingen
  • organisaties van werkgevers en zelfstandigen
  • een patiëntenvereniging
  • verenigingen van zorgverleners

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.