26 apr 2016 12:35

Belastingaangifte 2016

Zopas vond de persconferentie over de belastingaangifte voor 2016 plaats in aanwezigheid van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt  en de administrateur-generaal van de Fiscaliteit, Philippe Jacquij.


De voornaamste punten waren :
Aangifte 2015 : er waren minder papieren aangiften (1,07 miljoen), meer vooraf ingevulde aangiften (2,12 miljoen) en evenveel aangiften via Tax-on-web (TOW) (3,57 miljoen). De cijfers voor TOW blijven gelijk omdat veel belastingplichtigen die via TOW indienden, dankzij de vooraf ingevulde aangiften niets meer moeten doen.

Behandeling van de aangiften 2015 : de inkohiering van de aangiften begon met 2 maanden vertraging maar einde december waren er evenveel verzonden aanslagbiljetten als het jaar daarvoor of 63 % van de aangiften behandeld. Einde maart 2016, waren 95 % van de aangiften behandeld.

Buitenlandse inkomsten : in 2016, gebeurt er binnen Europa een automatische uitwisseling van inlichtingen over buitenlandse inkomsten van 2014. De belastingplichtigen moeten zich hiervan bewust zijn en hun buitenlandse inkomsten correct aangeven (pensioenen, lonen, onroerende goederen…).

Aangifte 2016 :

 • De aangifte 2016 bevat 810 codes waarvan 38 bijkomende die hoofdzakelijk te maken hebben met de woonfiscaliteit. 80 % van de belastingplichtigen moeten minder dan 20 codes invullen.
 • In TOW worden reeds 304 codes vooraf ingevuld, zoals tal van inkomsten, de personen ten laste, de persoonlijke gegevens over de belastingplichtigen, de dienstencheques…


• Voorstel van vereenvoudigde aangifte : 2.193.666 vooraf ingevulde aangiften zullen in 2016 verstuurd worden aan gepensioneerden, studenten, personen met een laag inkomen. Zij krijgen vanaf mei een brief die herschreven werd en leesbaarder is.

• Minder en minder papier : Oppuntstelling van een project voor kostenvermindering waardoor 23 miljoen bladzijden minder gedrukt worden door de verzending van een aantal aangiften zonder de toelichting bij de aangifte.

• Nieuwigheden in Tax-on-web : TOW is voortaan toegankelijk op tablet en gsm via een draadloze eID-kaartlezer of via een veiligheidscode op een mobiele app.

• Herinneringsbrieven : 94 % van de belastingplichtigen dient zijn aangifte op tijd in. Na verzending van herinneringsbrieven stijgt dit percentage tot 97 %.

• Sancties bij niet-indiening van aangiften :

 • Administratieve boeten van 50 € tot 1.250€ (87.625 opgelegde boetes in 2015)
 • Belastingverhogingen van 10 % tot 200%
 • Aanslag van ambtswege (omkering van de bewijslast).


• Indiening van de aangiften, 3 te onthouden data : 

 • 30 juni : papieren aangiften
 • 13 juli : aangiften Tax-on-web
 • 27 oktober : aangiften via mandataris


• Hulp bij het invullen van de aangiften :

 • Alle informatie bevindt zich op www.finances.belgium.be
 • Online hulp : Tax-on-web, simulatie van berekening Taxcalc, didactische hulp dankzij Tax-on-web training.
 • Hulp in onze kantoren van 2 mei tot 30 juni. On line overzicht met de dagen waarop men het meest moet wachten.
 • De FOD Financiën aanwezig in 18 winkelcentra.
 • Hulp aan doven en slechthorenden : deze hulp wordt vanaf juni permanent, zonder afspraak, in 25 kantoren.