28 feb 2003 16:00

Belastingvrijstelling van subsidies toegekend door de Belgische Federatie tegen Kanker

Belastingvrijstelling van subsidies toegekend door de Belgische Federatie tegen Kanker

Belastingvrijstelling van subsidies toegekend door de Belgische Federatie tegen Kanker

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot wijziging van de lijst van erkende instellingen inzake de toekenning van subsidies vrijgesteld van belasting. De Belgische Federatie tegen Kanker wordt aan de lijst toegevoegd. (*) tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.