19 dec 2013 18:48

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille de oprichting van een interministeriële conferentie, een raadgevend comité en een interdepartementale commissie voor de beleidscoherentie voor ontwikkeling goed.

De context voor de financiering van ontwikkeling is de afgelopen vier decennia grondig gewijzigd en dat stelt het beleid van ontwikkelingssamenwerking voor belangrijke nieuwe uitdagingen. Waar de officiële ontwikkelingshulp in 1970 nog ongeveer 70% bedroeg van de geldstromen van Noord naar Zuid, bedragen ze nu nog slechts 13%. De geldstromen die voortvloeien uit handel, investeringen, lenigen en remittances van migranten vertegenwoordigen ondertussen het grootste deel van de stroom naar de ontwikkelingslanden. In die context kwam beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (PCD) de afgelopen jaren naar voren op het internationale forum als een heel belangrijke uitdaging.

De oprichting van de interministeriële conferentie was voorzien in het regeerakkoord. Ze zal toegevoegd worden aan het akkoord van de ministerraad van 27 januari 2012 over het aantal, de benaming van en de vertegenwoordiging in de interministeriële conferenties.

Bovendien keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een adviesraad en een interdepartementale commissie over de beleidscoherentie voor ontwikkeling oprichten.