01 jun 2012 13:15

Belg aangesteld als lid van de Executive Board van de Wereldgezondheidsorganisatie

Voor het eerst in 10 jaar is België lid van de Executive Board van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De leden werden op 25 mei voor een termijn van 3 jaar verkozen door de 194 lidstaten van de Algemene Vergadering van de WHO. Voor ons land zal dr. Dirk Cuypers – die sinds 2001 voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is – in de Executive Board zetelen.

Daarnaast werd dr. Cuypers ook aangesteld als vice-voorzitter van het Programme, Budget and Administration Commitee of the Executive Board (PBAC). Het is voor het eerst dat een Belg deze functie mag uitoefenen. De PBAC telt 14 leden die telkens voor 2 jaar verkozen worden.


Het lidmaatschap van de Executive Board en de PBAC biedt ons land een uitgelezen kans om een belangrijke rol te spelen in het internationale gezondheidsbeleid.


De WHO werd opgericht in 1948 en heeft als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.
 

De Executive Board is het uitvoerend orgaan van de WHO en komt 2 keer per jaar samen in Geneve. De PBAC is de financiële en de programmatie commissie van de Executive Board en houdt zich onder andere bezig met het budgettair beheer van de WHO.

 

Contactpersoon:
Jan Eyckmans
0495/25.47.24